Dobrodošli u Hrvatsko-Američko Društvo

Hrvatsko-američko društvo najstarija je udruga u Hrvatskoj koja promiče obrazovnu, kulturnu, znanstvenu i svekoliku suradnju između RH i SAD-a kao i sve pozitivne vrijednosti civilnog društva.

SABOR

-najviši organ Društva.čine ga svi članovi
-nadležan je za donošenje Statuta, programa rada i financijskog plana, bira i razrješuje članove i predsjednika Glavnog i nadzornog odbora, predsjednika i zamjenika predsjednika Sabora

DRAGAN KUKAVICA – PREDSJEDNIK
SLOBODAN LANG – DOPREDSJEDNIK

GLAVNI ODBOR

email: main-board@cas.hr

– vodi poslovanje društva
– predsjednik Glavnog odbora zastupa Društvo prema trećim osobama

PREDSJEDNICA:

Dipl. ing. arh. MARINA LJUBIŠIĆ

BIVŠI PREDSJEDNICI:

SLOBODAN LANG
NENAD PRELOG

ČLANOVI:

Dr. JANKO HERAK
Ms. IVANČICA MARKOVČIĆ
Dr. NATALIJA KOPRIVANAC
Dr. NENAD PRELOG
Dr. TVRTKO JAKOVINA
Ms. ANA NADA KRPELNIK

NADZORNI ODBOR

– nadzire rad Društva i podnosi godišnje financijsko izviješće Saboru

ČLANOVI:

MARIJAN HANŽEKOVIĆ
MARTINA MLADINA-KAVURIĆ
BOJAN ŠOBER
SAVJET

– savjetodavan organ Društva
SUD ČASTI

– rješava sporove nastale unutar Društva
PODRUŽNICE

– mogu se osnivati u zemlji i u inozemstvu
– osnivanje odobrava Sabor
PROJEKTI

– predlagač može biti svaki član Društva
– odobrava Glavni odbor

SEKCIJE

– okupljaju pojedince i grupe na promicanju suradnje i komunikacije
na različitim interesnim povezivanjima
– osnivanje odobrava Glavni odbor

Jezik i znanost

Voditelji:

MICHAEL SOUCIE
IVANČICA MARKOVIČIĆ

• Vrtić – Maja Heruc
• Sekcija engl. jez. (Odrasli & YEC) – Michael Soucie
• Program razjmene učenika – Ivančica Markovčić

Znanost

Koordinator:

JANKO HERAK

Ova sekcija bavi se prikupljanjem informacija vezanih uz znanstvenu suradnju, danas i prije, između hrvatskih i američkih znanstvenika, te informiranje hrvatske, a dijelom i američke javnosti o svom radu.